Loonbedrijf A.J.G. van Rossum

Adres:
Noordzijdsereef 1
3257 LL Ooltgensplaat
Nederland

Mail: van.rossum@agroweb.nl
Tel: (0187) 631800
Mobiel: 06-53207323

OVER ONS

Landbouw- en loonbedrijf Van Rossum is van oudsher een familiebedrijf dat ruim een halve eeuw  (sinds 1968) actief is op het eiland Goeree-Overflakkee. Het akkerbouwbedrijf werd door A.J.G. (Adam) van Rossum overgenomen van zijn opa. In 1992 trad zijn zoon J.M. (Janrien) van Rossum toe in de maatschap, wat het bedrijf de mogelijkheid gaf weer verder te groeien in hectares en machines. Machines waarmee wij via de loonwerktak ook vele andere akkerbouwbedrijven mogen bedienen, waarvoor wij erg dankbaar zijn. Onze klanten weten dat zij altijd voorgaan op onze eigen werkzaamheden en ze kunnen van ons op aan, dat is onze kracht, naast het feit dat wij gewend zijn om maatwerk te leveren!

Op ons akkerbouwbedrijf worden verschillende gewassen geteeld, onder andere aardappels, poot- en zaaiuien, witlof, wortelen, knolselderij, suikerbieten en tarwe. Naast zaai- en plantwerkzaamheden en oogstwerkzaamheden m.b.t. deze gewassen verlenen wij ook cultuurtechnische diensten in loonwerk, zoals het egaliseren van percelen met laser of GPS.

De dagelijkse leiding is in handen van Janrien van Rossum. De dagelijkse werkzaamheden worden door hem samen met een aantal vaste medewerkers uitgevoerd. Een enthousiast jong team waar we trots op zijn! Ook is vader Adam van Rossum nog altijd actief betrokken bij het bedrijf.